دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

همراه با زیرنویس فارسی

۲۵۰ سریال برتر - رتبه 201
پسندیدم
63
نپسندیدم
6
دانلود سریال Supernatural
تا اپیزود 13 از فصل 13 اضافه شد + کیفیت 720p با کدک x264 & x265
دو برادر به دنبال پدر گمشده شان هستند، مردی که آنها را بزرگ کرده و به آن دو آموزش داده که چگونه در مقابل نیروهای ماورای طبیعی بجنگند...
کشور:
آمریکا
205280
تعداد بازدید
20 بهمن 1396
بروز رسانی
8.5 دانلود سریال Supernatural
318,605 رای

زمان باقیمانده تا پخش قسمت بعدی

لینک های دانلود سریال

انتخاب فصل:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
قسمت 1 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 2 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 3 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 4 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 5 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 6 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 7 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 8 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 9 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 10 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 11 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 12 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 13 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 14 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 15 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 16 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 17 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 18 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 19 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 20 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 21 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 22 از فصل اول جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 1 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 2 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 3 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 4 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 5 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 6 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 7 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 8 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 9 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 10 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 11 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 12 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 13 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 14 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 15 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 16 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 17 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 18 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 19 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 20 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 21 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 22 از فصل دوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 1 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 2 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 3 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 4 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 5 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 6 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 7 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 8 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 9 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 10 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 11 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 12 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 13 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 14 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 15 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 16 از فصل سوم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 1 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 2 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 3 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 4 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 5 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 6 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 7 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 8 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 9 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 10 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 11 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 12 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 13 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 14 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 15 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 16 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 17 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 18 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 19 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 20 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 21 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 22 از فصل چهارم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 1 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 2 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 3 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 4 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 5 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 6 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 7 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 8 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 9 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 10 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 11 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 12 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 13 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 14 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 15 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 16 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 17 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 18 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 19 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 20 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 21 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 22 از فصل پنجم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 1 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 2 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 3 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 4 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 5 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 6 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 7 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 8 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 9 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 10 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 11 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 12 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 13 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 14 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 15 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 16 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 17 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 18 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 19 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 20 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 21 از فصل ششم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 1 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 2 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 3 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 4 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 5 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 6 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 7 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 8 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 9 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 10 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 11 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 12 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 13 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 14 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 15 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 16 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 17 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 18 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 19 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 20 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 21 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 22 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 23 از فصل هفتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 1 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 2 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 3 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 4 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 5 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 6 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 7 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 8 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 9 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 10 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 11 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 12 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 13 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 14 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 15 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 16 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 17 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 18 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 19 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 20 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 21 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 22 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 23 از فصل هشتم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 1 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 2 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 3 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 4 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 5 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 6 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 7 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 8 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 9 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 10 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 11 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 12 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 13 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 14 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 15 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 16 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 17 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 18 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 19 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 20 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 21 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 22 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 23 از فصل نهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 1 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 2 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 3 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 4 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 5 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 6 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 7 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 8 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 9 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 10 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 11 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 12 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 13 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 14 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 15 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 16 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 17 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 18 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 19 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 20 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 21 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 22 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 23 از فصل دهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 0 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 1 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 2 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 3 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 4 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 5 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 6 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 7 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 8 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 9 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 10 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 11 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 12 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 13 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 14 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 15 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 16 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 17 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 18 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 19 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 20 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 21 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 22 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 23 از فصل یازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 1 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 2 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 3 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 4 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 5 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 6 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 7 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 8 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 9 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 10 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 11 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 12 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 13 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 14 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 15 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 16 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 17 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 18 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 19 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 20 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 21 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 22 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 23 از فصل دوازدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 1 از فصل سیزدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 2 از فصل سیزدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 3 از فصل سیزدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 4 از فصل سیزدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 5 از فصل سیزدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 6 از فصل سیزدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 7 از فصل سیزدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 8 از فصل سیزدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 9 از فصل سیزدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 10 از فصل سیزدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 11 از فصل سیزدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 12 از فصل سیزدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید
قسمت 13 از فصل سیزدهم جهت مشاهده لینک های دانلود کلیک کنید

دیدگاه کاربران - 18 نظر

از هرگونه توهین و بحث های سیاسی بپرهیزید در صورت مشاهده یوزر کاربری بدون اخطار مسدود می گردد

 • yek395633152

  میشه لطفا لینک زیر نویس ها رو درست کنید؟ تو ورژن قبلی سایت درست بودن الان دوباره باز نمیشن

 • Joankh

  salam lotfan zirnevis farsi ro bezarin

  • Ali

   زیرنویس فارسی هست دیگه دوست عزیز

 • cyberg

  salam chera az man vase qesmate 5 hamash user pass mikhad man ozviate vije daram ?!!

  • Ali

   مشکل داره یوزرتون با پشتیبانی تماس بگیرین مشکلتونو حل کنن

 • GIMLI

  سلام خدمت دوستان عزیز
  دوستان یه سری توضیحات راجب این سریال هست که گفتم دونستنش برا بعضی از دوستان بد نیست.
  من چندین فصل از این سریال رو دیدم و یه سری نکات ظریف و جالبی هست که برای مخاطبین قرار داده شده و خیلی ها متوجه نمیشن.
  سریال با هدف ساخته شده و چندین هدف هم داشته :
  تخریب کلیه ادیان الهی
  تخریب اعتقاد به خدا و جایگزینی فرهنگ اتئیسم.
  قرار دادن ترس در دل مخاطب از شیاطین و تاکید بر این نکته که شیاطین قدرتمند هستند در صورتی که این طور نیست و تاکید بر جمع بودن انها!
  تاکید بر قدرتمند بودن و عظیم بودن لوسیفر ( خناس، شیطان رجیم) و دیگر خصلت هایی که بهش نسبت داده شده اون هم با هدف!
  و بسیاری از نکات دیگه که به چند تا از اونها اشاره میکنم:
  اعداد 72 و 66 و 666 و 13 و ...
  به خصوص اگر به عدد 72 توجه کرده باشید این عدد رو چندین بار مورد تحقیر و توهین قرار داده به طور مثال قسمت 22 فصل 4 : 2 باکره و هفتاد هرزه به گفته فرشته زکریا! و در مقابل اعداد 66 و 666 رو چندین بار تاکید میکنه و در ذهن مخاطب این اعداد رو تکرار میکنه!
  دوستان جالبه بدونید یاران امام حسین 72 تن بودن.
  دوست ندارم بحث اعتقادی بکنم یا غیره فقط خواستم این سریال هدف دار ساخته شده و فکر نکنید فقط یک سریال ساده با موضوع کشتن روح و شیطان هست بلکه برای تخریب هر چیزی که بهش اعتقاد دارید ساخته شده و عملا با استفاده از موضوع کشتن شیطان و ضد شیطان پرستی بر خلاف این موضوع داره تبلیغ شیطان پرستی و جا انداختن این تفکرات به صورت ارام و کاملا نامحسوس در ذهن مخاطب عمل میکنه.
  با تشکر قصد فقط اطلاع رسانی و روشن کردن بعضی از دوستان بود.

  • nightspectre

   harfat doroste, vali in tanha filmi nist ke in ahdafo dare, kheyli jaha va kheyli filma in moshkelo daran vali WHO CARES! film ya serial ro bebin va lezzat bebar

  • hoseinahram

   فاز بعضیا چیه واقعا ؟ منتقدن همه :)))))))

  • mojimichael

   بیخیال بابا خیلی تو فاز این خرافات هستی

  • simorgh

   نکاتی که گفتی کلا جوک های خوبی بودن ممنون

 • alisha1369

  این سریال یه یه سریال خییلی خوب بود تا یه جایی بعدش احساس میکنم CW باید دیگه ادامه نمیداد چون واقعا موضوع کم آوردن و داستان از یه سریال ماور الطبیعه خوب تبدیل شد به یه سریال خیلی معمولی و حتی طنز فکر میکنم از سیزن 7 که لاوایتان ها هستن دیگه نباید 8 را میساختن

  • El@23

   به نظر من سریال بعد از موضوع کشتن خدا و اینا چرت شده من از همون اولشم از کِرَوولی و کستیل خوشم نمیومد.

 • ROOZBEH_SEPANTA

  خدایا، این سریال تموم نشه لطفا
  خیلی خوبه خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 • npsoudeh

  اتفاقا به نظر من این سریال جزو معدود سریال هایی هست که با وجود فصل های زیاد و طولانی شدن اصلا خراب نشده. دست اندرکاران سریال کاملا میدونند دارند چیکار می کنند. تا یه جایی به نظر میاد که عوامل سازنده تصمیم به تخریب ادیان و گرایش به پوچی دارند. اما از یه جایی به بعد دقیقا میبینیم که برعکس چیزی که به نظر میرسه مسایل مذهبی وارد داستان میشه. پس دوستان عزیز اگر این سریال رو نیمه کاره رها کردید نظرهای عجیب و غریب ندید. این سریال واقعا فوق العاده س و ارزش حتا چندبار دیدن رو هم داره

برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید.

برای دریافت آدرس های جدید و اخبار به ما ملحق شوید.